468 006 800 (7:00 – 15:30)

Odborné kurzy pro fyzioterapeuty

Aktuálně pořádané kurzy v roce 2020

Kurz Vadné držení těla, prevence z pohledu BPP (skolióza)

Termín: 21 – 22. 2. 2020 a 27 – 28. 3. 2020 (2 +2 dny)

Lektor: Jarmila Čápová, autorka konceptu BPP

Cena: 7.900 Kč za účastníka za obě části

Počet vyučovacích hodin po 60 minutách: 2 x 10 hod. = 20 hod.

Odbornému kurzu bylo uděleno souhlasné stanovisko Unify ČR a přiděleno 20 kreditů.

Účast na kurzu není podmíněná dřívějším absolvováním odborného kurzu BPP dle Jarmily Čápové.

Časový program:

 • Pátek 10:00 – 17:15 (8 vyuč. hod.) + polední přestávka
 • Sobota 09:00 – 12:15  (4 vyuč. hod.)

Obsah kurzu:

 • lopatka v konceptu BPP a její vliv na stabilizovanou páteř a posturu
 • problematika VDT, jeho následky a možnosti prevence
 • skolióza v péči fyzioterapeuta
 • praxe zaměřená na centraci ramenních kloubů, význam atitudy 3.-5. vývojového měsíce a využití prvků inovovaného Klappova lezení

Kurzy proběhnou v příjemném prostředí a s veškerými potřebnými pomůckami. Odborným garantem kurzů je MUDr. Aleš Doležal, CSc.

Na kurzech budou k prodeji knihy J. Čápové: „Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu“ včetně doplňkových plakátů „Kineziologická diagnostika“ a „Dynamicky stabilizovaná lopatka

Kurz Kineziologická diagnostika v raném dětském věku

Termín: 1 – 2. 5. 2020 a 19 – 20. 6. 2020 (2 + 2 dny)

Termín pro přihláškydo 17.4.2020

Lektor: Jarmila Čápová, autorka konceptu BPP

Cena: 9.800 Kč za účastníka za obě části

Počet vyučovacích hodin po 60 min.: 2 x 10 hod. = 20 hod.

Odbornému kurzu bylo uděleno souhlasné stanovisko Unify ČR a přiděleno 20 kreditů.

Účast na kurzu není podmíněná dřívějším absolvováním odborného kurzu BPP dle Jarmily Čápové.

Časový program:

 • Pátek 10:00 – 17:15 (8 vyuč. hod.) + polední přestávka
 • Sobota 09:00 – 12:15  (4 vyuč. hod.)

Obsah kurzu:

 • úvod do problematiky
 • co jsou BPP a jejich význam pro diagnostiku a terapii
 • analýza přítomnosti BPP ve spontánních projevech (rozbor videí a fotografií)
 • polohové reakce podle Vojty a jejich modifikace
 • reflexologie raného dětského věku
 • hlavní varovné signály rizikového vývoje
 • vyšetřovací protokol
 • kineziologická diagnostika pomocí videa
 • praematurita, odlišnosti, vlastní zkušenosti z praxe, videorozbory
 • hodnocení hypotonie, varovné signály patolog. vývoje
 • význam “handlingu”
 • praktika, video ukázka terapie

Přihláška na kurz

Kontaktní informace


Informace o zaměstnavateli

Vyberte kurz

Vadné držení těla, prevence z pohledu BPP (skolióza), 21 - 22. 2. 2020 a 27 - 28. 3. 2020, 7.900 KčKurz Kineziologická diagnostika v raném dětském věku, 1 - 2. 5. 2020 a 19 - 20.6.2020, 9.800 Kč