O nás

Jsme tým zkušených rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů, pro které je fyzioterapie vášní. Navracíme kvalitu a radost zpět do života mnohých pacientů a to je náš cíl.

Naše pacienty považujeme v terapii za plně rovnocenné partnery. Odstranění příčin vašich obtíží je naším společným cílem a tohoto cíle dosáhneme vzájemnou spoluprací.

Náš tým fyzioterapeutů tvoří profesionálové se specializací na různé léčebné metody. K vašim potížím či bolestem přistupujeme individuálně a volíme odpovídající terapeutický postup.

Věříme, že i prostředí léčí. Nečekejte proto sterilní nemocniční prostředí, ale příjemné prostředí s prostornými a moderně vybavenými rehabilitačními ordinacemi, ve kterých budete mít soukromí. A váš fyzioterapeut bude mít prostor a čas na Vás.

Na pozici ředitele zdravotní péče našich zdravotnických zařízení působí MUDr. Michal Bednář, Ph.D., který je specialistou v oblasti neurologie a rehabilitační a fyzikální medicíny:

MUDr. Michal Bednář, Ph.D. (*1976)

Promoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 2001, získal specializovanou způsobilost v oboru neurologie a rehabilitační a fyzikální medicína, licenci pro myoskeletální medicínu a elektromyografii, absolvoval také další kurzy (např. rehabilitace v pediatrii, aplikace botulotoxinu aj.). Působil 10 let ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, v letech 2010-2012 jako primář (zástupce přednosty) neurologické kliniky, následně do roku 2015 jako vedoucí lékař lůžkového oddělení rehabilitační kliniky. Podílel se na výuce lékařů i fyzioterapeutů a získal vědeckou hodnost Ph.D.  V letech 2016-2018 pracoval jako primář Neurologického oddělení a Iktového centra v Oblastní nemocnici Trutnov. Ve své odborné praxi spojuje svoji erudici v neurologii a rehabilitaci, specializuje se se aplikaci botulotoxinu a elektromyografii. Spolupracuje s pacientskými organizacemi (ROSKA, Parkinson klub) a je pravidelným hostem pořadu radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Od roku 2018 se podílí na rozvoji ambulantních rehabilitačních pracovišť v Hradci Králové a od roku 2022 je členem správní rady společnosti Fyzioterapie s úsměvem a.s.