Skupinové cvičení

Výhody cvičení u nás

 • odborné vedení vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty
 • malá skupinka 5-10 osob
 • moderně vybavený cvičební sál
 • komfortní šatny a sprchy
 • pouze 150 Kč za lekci

Přihlaste se na kurz

Skupinové cvičení je  pro klienty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém zdraví.

Proč cvičit s námi

 • Cvičení probíhá vždy v malé skupince 5–10 osob (podle druhu kurzu, podle závažnosti)
 • Fyzioterapeut dbá na správné výchozí postavení vašeho těla a koriguje správnost provedeného pohybu
 • Individuální přístup k dětem, k seniorům i aktivním sportovcům
 • Každá skupina má upravený program podle potřeb a možností aktuálních účastníků
 • Čeká vás moderně vybavená tělocvična
 • K dispozici vám jsou komfortně vybavené šatny a sprchy

Přehled kurzů: Cvičení pro ženy | Cvičení pro muže | Cvičení pro děti | Cvičení pro seniory | Fyzio jóga a Zdravá záda | SM systém | Mladý sportovec

 

Kurzy pořádáme dvakrát ročně

Termíny kruzů

Termíny kurzů jaro 2019. Rozvrh pro tisk si stáhněte v .pdf.

Aktuálně otevřené kurzy

Cvičíme v malých skupinách, aby se vám fyzioterapeut mohl věnovat

Cvičení pro ženy, podle Mojžíšové

 • Terapie pánevního dna s využitím metody Mojžíšové
 • Cvičení v malé skupině je určené pro ženy, které chtějí řešit problematiku malé pánve
 • Pomáhá při funkčních gynekologických obtížích, bolestivé menstruaci, inkontinenci, častých zánětech, snaze o otěhotnění
 • Lektoři: Bc. Lucie Pecinová, Eva Dřevecká DiS.

Cvičení pro muže

 • Program pro muže se zaměřením na prevenci a léčbu pohybových obtíží.
 • Cvičení k protažení zkrácených svalů. zlepšení pohyblivosti kloubů a k posílení svalů s dodržením parametrů zdravého pohybu.
 • Lektor: PhDr. Andrea Záhorská

S dětmi cvičíme formou hry, aby je to u nás bavilo

Cvičení pro děti – pohyb hrou

 • pro děti ve věku: 5-7 let, 8-11 let, 12-15 let
 • Skupinové cvičení a hry zaměřené na rozvoj pohybových a koordinačních schopností dětí v různých věkových kategoriích.
 • Formou týmových her se děti zábavným způsobem učí novým koordinačním dovednostem a správným pohybovým návykům.
 • Cílem kurzu je podporovat u dětí správný motorický vývoj a rozvíjet jejich rychlost, hbitost, rovnováhu a pohybovou šikovnost.
 • Lektoři: Bc. Lucie Pecinová, Bc. Radka Slavíková

Skupinové terapie zvládne každý, bez ohledu na věk

Fyzio-jóga pro seniory

 • Cvičení pro aktivní seniory, kteří chtějí pracovat na svém zdraví.
 • Kurz je zaměřený na zlepšení rovnováhy, udržení pohyblivosti v kloubech, posílení svalů, rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání.
 • Cílem kurzu je zlepšení koordinace pohybů, pohybových návyků a držení těla. Součástí jsou i dechová a relaxační cvičení.
 • Lektoři: Simona Kalinová, DiS.

Fyzioterapeut dbá na správné postavení vašeho těla

Fyzio-jóga (více informací)

 • Ideální pro všechny věkové skupiny.
 • Skupinové cvičení vycházející z jógy v kombinaci s moderními fyzioterapeutickými technikami.
 • Cvičení je účinné na obnovení a udržení svalové rovnováhy.
 • Zaměřuje se na protažení, celkovou stabilizaci a zpevnění těla.
 • Lektor: Simona Kalinová DiS.

Zdravá záda (více informací)

 • Cvičení pro všechny, které občas bolí záda.
 • Zaměřuje se na odstranění pohybových potíží vznikajících ze sedavé, fyzicky namáhavé nebo jednostranně zatěžující práce.
 • Je vhodné i po fyzioterapii jako dokončení léčebného procesu.
 • Při tomto skupinovém cvičení kombinujeme více fyzioterapeutických technik a využíváme Flowin, Bosu, SM systém, TRX.
 • Lektoři: PhDr. Andrea Záhorská, Bc. Markéta Žďárková, Bc. Lucie Mudrichová

Společně cvičíme pro správné držení vašeho těla

SM Systém

 • Jedná se o účinné kondiční cvičení s mírnou náročností.
 • Terapie dle MUDr. Smíška s využitím pružných lan k aktivaci spirálních pohybových řetězců.
 • Cvičení je cílené na uvolnění a posílení zablokovaných částí páteře a kloubů horních a dolních končetin.
 • Lektoři: Bc. Radka Slavíková

Kondiční cvičení

 • Určeno pro aktivní sportovce.
 • Tento program se zaměřuje na posílení horních i dolních končetin a těla jako celku.
 • Cvičení je určeno pro zlepšení výkonnosti, zlepšení pohyblivosti a koordinace pohybu.
 • Využíváme váhu vlastního těla k jeho posílení jako celku
 • Cílem kondičního cvičení je zvýšení svalové kondice, korekce držení těla, protažení svalových skupin.
 • Lektor: Bc. Radka Slavíková

Mladým sportovcům se vždy věnuje zkušený fyzioterapeut

Mladý sportovec

 • Kompenzační cvičení pro aktivní sportovce – nutný doplněk tréninku
 • Tento kurz je určený zejména pro mladé sportovce, kteří trénují i několikrát týdně.
 • Má-li být sport prospěšný pro vývoj dítěte, musí obsahovat kompenzační terapii k prevenci vzniku zdravotních obtíží z přetížení.
 • Nejdůležitější je začít s terapií včas. Vhodné je začít preventivně cvičit již od 8 let, ale nezbytné je i pro starší děti a mládež. Cílené kompenzační cvičení by mělo být součástí pohybového režimu každého sportovce.
 • Pokud nedojde k odstranění chybných návyků včas, dochází k prohloubení svalových nerovnováh a ve věku kolem 13 let k prvním poraněním kloubů. Pokud se správně nastaví funkce pohybového aparátu, výsledkem je, vedle zdraví, také zvýšení výkonnosti.
 • Lektor: PhDr. Andrea Záhorská, Bc. Lucie Mudrichová

Přijďte na některý z kurzů

Přihlaste se