OBJEDNAT ONLINE | 468 006 800 (7:00 – 15:30)

Ergonomické poradenství pro firmy

 • Pomáháme předcházet bolestem zad a  zlepšovat zdraví a výkonnost zaměstnanců.
 • Snížení pracovní neschopnosti zaměstnanců znamená zvýšení produktivity jejich práce.
 • Objednejte si školení
Naučíme vaše zaměstnance, jak aktivně a bezbolestně sedět při práci a dbát na své zdraví. Péče o zaměstnance je nezbytnou součástí chodu firmy. Cílem tohoto školení je předejít vzniku zdravotních problémů souvisejících s výkonem převážně sedavého zaměstnání.

Proč je ergonomické poradenství důležité

 • bolesti pohybového systému jsou druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti a tím pro zaměstnavatele tou nejnákladnější!
 • nejvyšší frekvence těchto bolestí je mezi 35 a 55 roky (produktivní věk)
 • dle epidemiologických studií  –  sedavé zaměstnání a práce s počítačem souvisí s vyšším výskytem bolestí zad, krční páteře, hlavy a přetížení horních končetin
 • pomůžeme vám zvýšit produktivitu práce! Zaměstnanci pak nemusí docházet na fyzioterapii či rehabilitace
 • zaměření rovnou na praxi
 • individuální přístup – s ohledem na vaše pracovní prostředí, na charakter práce

Náplň školení

 • diagnostika držení těla při práci, nastavení pracovního prostředí
 • nácvik správného sedu (nebo jiné pracovní pozice)
 • dodržování zásad ”Školy zad”
 • nácvik kompenzačního cvičení

Sekce Práce ve stoje

 • Vliv stoje na organismus
 • Ergonomické požadavky a doporučení pro osoby pracující vstoje
 • Úprava pracovního místa
 • Správný (korigovaný) stoj

Sekce Práce vsedě

 • Vliv sezení na pohybový systém (změny ve svalech a vazivu)
 • Sezení a bolesti zad
 • Způsoby správného sezení a držení těla
 • Základní ergonomické požadavky na správné pracovní sedadlo
 • Korigovaný sed

Sekce Odpočinkový sed

Práci na počítači

 • Zdravotní aspekty práce s počítačem (obtíže muskuloskeletální, zrakové…)
 • Ergonomické požadavky na práci s počítačem
 • Prostorové řešení

Sekce Manipulace s břemeny + mechanismus poškození tkání

 • Rizikové faktory při manipulaci s břemeny
 • Správná manipulace s břemeny
 • Zátěž páteře a kolen v závislosti na těžišti těla

Ergonomické aspekty onemocnění z přetížení

 • Používání nadměrné síly
 • Správné úchopy
 • Poloha ruky
 • Kompenzační pohybový režim

Máte zájem o ergonomické poradenství?

Kontaktujte nás