Technika léčby suchou jehlou – Dry Needling, představuje precizní zákrok, při kterém je přes vrstvu přímo do postiženého svalu, kůže nebo podkoží aplikována tenká a pružná akupunkturní jehla. Jehly jsou při terapii aplikovány v různé hloubce, a to v závislosti na uložení ošetřované tkáně.

Při samotné technice se ve svalech vyhledávají a současně ošetřují tzv. trigger pointy – spoušťové body. Ty představují miniaturní oblast v kosterním svalu, která je citlivá na protažení či tlak a je zdrojem lokální anebo přenesené bolesti. Příčinou vzniku spoušťových bodů může být např. akutní přetížení, přímé poranění svalu, stres nebo kloubní obtíže, které vysílají bolestivé signály do okolních svalů.

Aplikace jehly vyvolá ve svalu akutní zánětlivou reakci spojenou se zvyšeným prokrvením. Cílem je uvolnění svalového napětí, zlepšení látkové výměny přetížené oblasti svalu a odstranění bolesti.

V samotné praxi se pak léčba suchou jehlou používá u širokého spektra diagnóz. Jmenujme například bolesti zad, obtíže s čelistním kloubem, bolesti hlavy, tenisový loket, skokanské koleno, bolesti Achillovy paty, patní ostruha.

Kromě ošetření svalových obtíží je technika velmi efektivní i při ošetření bolestivých a neposunlivých jizev (Rozenfeld, Sebakhutu et al. 2020).

Technika suché jehly představuje vysoce odbornou formu západní medicíny a je založena na jejich vědeckých poznatcích (Dommerholt, Penas 2018). Nejedná se tedy o techniku tradiční čínské medicíny spojené s využitím akupunkturních drah.

Techniku Dry Needing může provádět pouze fyzioterapeut nebo lékař se zvláštní způsobilostí a certifikací Ministerstva zdravotnictví.

Pro léčbu suchou jehlou se můžete objednat na naše Fyziocentrum Nerudova v Pardubicích.

Zdroje:
Dommerholt, J., Fernández –De-La-Penas, C. Trigger point dry needling: an evidence and clinical-based approach. Second edition. [United Kigdom]: Elsevier, 2018