Rehabilitační klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové a Fyzioterapie s úsměvem a.s. pořádá pod záštitou Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, Unie fyzioterapeutů ČR, prof. MUDr. Jiří Manďáka, Ph.D., děkana LF UK v Hradci Králové, MUDr. Aleše Hermana, Ph.D., ředitele FN Hradec Králové

Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny 2023

Kdy: 8. listopadu 2023

Kde: kongresové centrum Nového Adalbertina, Velké náměstí 32/40, 500 03 Hradec Králové

ODBORNÝ PROGRAM

8:00–9:00        Registrace

9:00–9:15          Zahájení

9:15–9:50          Vařeka I., Rehabilitační klinika, FN Hradec Králové

                                Kde se vzaly svalově-šlachové smyčky a řetězce

9:50–10:25        Horká B., Rehabilitační klinika, FN Hradec Králové

                                 Funkční souvislosti pletence ramenního a krční páteře

10:25–11:00      Chudomská L., Hába M., Rehabilitační klinika, FN Hradec Králové

                                Jak edukovat před plánovanou operací bederní páteře

11:00–11:35       Bednář M., Fyzioterapie s úsměvem, a.s.

                                 Botulotoxin v dětské rehabilitaci

 11:3511:45       Ipsen Pharma, s.r.o., Praha

                                 Preparát Dysport a jeho aplikace v privátní praxi u dětí a dospělých

 11:45–13:05      Přestávka na občerstvení, neformální diskuze

13:05–13:40     Bednář M., Fyzioterapie s úsměvem, a.s.

                                Periferní parézy – patofyziologie, klinika, elektrofyziologie

13:40–14:15      Olšák P., Státní léčebné lázně, Janské Lázně

                                 Periferní parézy – možnosti terapie 

14:15–14:35      Maršálek P., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, SRFM ČLS JEP

                                Novinky SRFM

14:35–14:55      Toufar V., Nemocnice Břeclav, UNIFY ČR z.s.

                                 Novinky UNIFY ČR

14:55–15:10      Závěrečná diskuze a ukončení

ODBORNÝ GARANT

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., přednosta Rehabilitační kliniky FN a LF UK v Hradci Králové

Cena: 800,- Kč

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 5-ti kredity.

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY a ohodnocena 4-mi kreditními body.