Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové vás zve na tradiční vzdělávací akci Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny.

Kdy: 8. listopadu 2023

Kde: kongresové centrum Nového Adalbertina, Velké náměstí 32/40, 500 03 Hradec Králové

ODBORNÝ PROGRAM

8:00–9:00        registrace

9:00–9:15         zahájení

9:15–9:50         MUDr. Eduard Popper

                           Úskalí časné rehabilitace u prematurních dětí

9:50–10:25       doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

                            Kde se vzaly svalově-šlachové smyčky a řetězce?

10:25–11:00     Mgr. Lenka Chudomská, Mgr. Martin Hába

                            Jak edukovat před plánovanou operací bederní páteře

11:00–11:35      MUDr. Michal Bednář, Ph.D.

                            Botulotoxin v dětské rehabilitaci

11:35–11:45      Preparát DYSPORT a jeho aplikace v privátní praxi a dětí a dospělých /firemní sdělení/

11:45–13:05      polední přestávka

13:05–13:40      MUDr. Michal Bednář, Ph.D.

                             Periferní parézy – patofyziologie, klinika, elektrofyziologie

13:40–14:15     MUDr. Peter Olšák

                           Periferní parézy – možnosti terapie

14:15–14:35     MUDr. Pavel Maršálek

                          Novinky SRFM

14:35–14:55     Mgr. Vladan Toufar

                          Novinky UNIFY ČR

14:55-15:10      Ukončení

ODBORNÝ GARANT

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., přednosta Rehabilitační kliniky FN a LF UK v Hradci Králové

Cena: 800,- Kč

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 5-ti kredity.

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY a ohodnocena 4-mi kreditními body.