OBJEDNAT ONLINE | 468 006 800 (7:00 – 15:30)

Komplexní individuální péče pro děti

Zlepšíme pohybové návyky a schopnosti vašeho dítěte

Poskytujeme jednorázové instruktáže pro děti a jejich rodiče kompletně hrazené ze zdravotního pojištění. Základním podkladem je předpis lékaře na fyzioterapeutický poukaz se zdravotním výkonem 21215 (instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků).

U kojenců a batolat vám poradíme v oblastech

 • podpora pohybového vývoje dítěte – lezení po čtyřech, otáčení na obě strany, …
 • kojenecký handling – zdravé zvedání, nošení, chování kojence a celková manipulace s dítětem

U dětí předškolního a školního věku radíme

 • s nácvikem hygieny dýchacích cest – jak správně smrkat a odkašlávat
 • jak správně sedět ve škole – dětí sedí 4 až 8 hodin, proto je dobré vědět, jak se správně usadit, aby nevznikly potíže s páteří
 • s výběrem aktivity vedoucí ke zlepšení pohybového rozvoje
 • jak se správně narovnat a jak držet tělo
 • s korekcí chůze, nacvičujeme správný styl běhu – správně provedený pohyb rozvíjí zdraví dětí
 • jak podporovat koordinační schopnosti
 • se zdravým vývojem dětské nohy – pokud vaše dítě vytáčí jednu či obě nohy ven nebo vtáčí dovnitř, přijďte k nám

A nezapomeňte s sebou přinést poukaz od lékaře se zdravotním výkonem 21215. Stačí si o něj říct dětskému lékaři.

U dětí dbáme na

 • individuální přístup
 • perfektně vyškolený personál
 • vytvoření zpětné vazby mezi smyslovým vnímáním a držením těla

Dětem pomáháme i se skoliózou, vadným držením těla, nebo sportovním rozvojem

Skolióza

Skolióza je v dětském věku nejčastější forma deformity páteře. Vzniká výhradně v dětství a dospívání a její začátek je bohužel zcela nenápadný a bez obtíží. Skolióza pro běžného člověka není zepředu vidět, proto je velmi těžké děti i rodiče zapojit do systematické a dlouhodobé terapie až do ukončení růstu.

 • Nejrizikovější skupinou jsou děti v tzv. růstovém spurtu.
 • Skoliózou trpí častěji dívky než chlapci.
 • Příčin skoliózy je mnoho – od vrozených, které jsou vysoce rizikové, přes neurologické, kompenzační, až po nejčastější idiopatické z neznámé příčiny.

Zdravá noha

Noha je jedním z klíčových míst celého pohybového aparátu, proto je důležité její správné nastavení. Pro zcela specifickou funkci lidské dolní končetiny je  nezbytné, aby noha byla dostatečně pružná, ale zároveň i dostatečně pevná. K negativním faktorům ovlivňujícím nožní klenbu patří:

 • pohybová chudost a jednostranná aktivita
 • nevhodná obuv
 • nadbytečná hmotnost nebo zátěž, která neodpovídá věku dítěte a jeho možnostem

V našich terapeutických postupech dominuje snaha co nejvíce eliminovat působení těchto destruktivních sil a umožnit vznik nových pohybových stereotypů, které mají vliv na správnou funkci kloubu. Změnou nastavení dojde k ovlivnění řady na sebe navazujících procesů i v dalších oblastech pohybového systému.

Kompenzační cvičení pro malé sportovce

Program zaměřený na preventivní péči a léčbu malých sportovců. Bez náležité kompenzace jednostranné zátěže u nich dochází k negativním dopadům na jejich pohybový aparát. Kombinace přetížení v souvislosti s růstem je u dětí častým zdrojem bolestivých stavů, následné změny struktury, funkce organismu a neposlední řadě vzniku úrazů.

Vadné (chabé) držení těla

Při terapii vycházíme z poznatků z vývojové kineziologie. Program je speciálně vytvořený pro děti a dorost, kdy se zaměříme na léčbu a zastavení progrese. Chabé držení těla je funkční porucha posturální funkce pohybového systému, kterou lze cílenou terapií a režimovým opatřením ovlivnit.

U dětí jsou poruchy pohybového aparátu na předních příčkách nemocí hned po alergiích a smyslových vadách. Výrazně se podílí i rodinná anamnéza, genetické předpoklady a vztah k pohybu.

 

Na vzniku chabého držení těla se podílejí

 • vnitřní faktory – vrozené poruchy
 • vnější faktory – například změna životního stylu s minimem pohybu, jednostranná zátěž, dlouhodobé nevhodné držení těla – sed, stoj, zvýšená psychická zátěž atd.
 • vzdálené příčiny – vady zraku, neprůchodnost dýchacích cest, …

Terapie vhodné pro malého pacienta volíme podle platného poukazu na ošetření od lékaře, kineziologického vyšetření klienta a jeho aktuálního zdravotního stavu.

Máte zájem o komplexní péči pro vaše dítě?

Kontaktujte nás