465 320 465 (7:00 – 19:00)

Komplexní individuální péče pro děti

Vhodnou terapii pro malého pacienta volíme dle platného poukazu na ošetření od lékaře, kineziologického vyšetření klienta a jeho aktuálního zdravotního stavu.

Vadné držení těla

Při terapii vycházíme z poznatků z vývojové kineziologie. Program je speciálně vytvořený pro děti a dorost, kdy se zaměříme na léčbu a zastavení progrese. VDT je funkční porucha posturální funkce pohybového systému, kterou lze cílenou terapií a režimovým opatřením ovlivnit.

U dětí jsou poruchy pohybového aparátu na předních příčkách nemocí hned po alergiích a smyslových vadách. Výrazně se podílí i rodinná anamnéza, genetické předpoklady a vztah k pohybu.

 

Na vzniku vadného držení těla se podílejí

 • vnitřní faktory – vrozené poruchy
 • vnější faktory – například změna životního stylu s minimem pohybu, jednostranná zátěž, dlouhodobé nevhodné držení těla – sed, stoj, zvýšená psychická zátěž atd.
 • vzdálené příčiny – vady zraku, neprůchodnost dýchacích cest, …

U dětí dbáme na

 • individuální přístup
 • perfektně vyškolený personál
 • vytvoření zpětné vazby mezi smyslovým vnímáním a držením těla

Skolióza

Skolióza je v dětském věku nejčastější forma deformity páteře. Cílená pohybová terapie zaměřená na děti a dorost pomáhá předcházet léčbě a zastavuje progrese skoliózy. Vzniká výhradně v dětství a dospívání a její začátek je bohužel zcela nenápadný a bez obtíží. Skolióza pro běžného člověka není zepředu vidět, proto je velmi těžké děti i rodiče zapojit do systematické a dlouhodobé terapie až do ukončení růstu.

 • Nejrizikovější skupinou jsou děti v tzv. růstovém spurtu.
 • Skoliózou trpí častěji dívky než chlapci.
 • Příčin skoliózy je mnoho – od vrozených, které jsou vysoce rizikové, přes neurologické, kompenzační, až po nejčastější idiopatické z neznámé příčiny.

Zdravá noha

Noha je jedním z klíčových míst celého pohybového aparátu, proto je důležité její správné nastavení. Pro zcela specifickou funkci lidské dolní končetiny je  nezbytné, aby noha byla dostatečně pružná, ale zároveň i dostatečně pevná. K negativním faktorům ovlivňujícím nožní klenbu patří:

 • pohybová chudost a jednostranná aktivita
 • nevhodná obuv
 • nadbytečná hmotnost nebo zátěž, která neodpovídá věku dítěte a jeho možnostem

V našich terapeutických postupech dominuje snaha co nejvíce eliminovat působení těchto destruktivních sil a umožnit vznik nových pohybových stereotypů, které mají vliv na správnou funkci kloubu. Změnou nastavení dojde k ovlivnění řady na sebe navazujících procesů i v dalších oblastech pohybového systému.

Kompenzační cvičení pro malé sportovce

Program zaměřený na preventivní péči a léčbu pro malé sportovce ke kompenzaci negativních dopadů přetížení pohybového aparátu jednostrannou zátěží. Kombinace přetížení v souvislosti s růstem je u dětí častým zdrojem bolestivých stavů, následné změny struktury, funkce organismu a neposlední řadě vzniku úrazů. Přečtěte si více o tomto speciálním programu pro malé sportovce.

Máte zájem o komplexní péči pro vaše dítě?

Kontaktujte nás